Obiective turistice

Cetatea Neamț

Monument istoric situat în apropierea oraşului, pe un platou al dealului Pleşu, la 480 m altitudine. Este atestată documentar prima oară în 1395. A fost construită din piatră, nisip şi mortar foarte rezistent, în două etape. Prima etapă, în timpul domniei lui Petru I Muşat, s-a concretizat în ridicarea unui fort central, cu fundaţia construită în trepte, pe care s-au ridicat ziduri groase de 2-3 m, înalte de 12 m, prevăzute cu creneluri şi 4 turnuri de apărare în colţuri, iar în exterior susţinute de 15 contraforturi. În interior existau ziduri de incintă şi o fântână.

Colecţia de etnografie şi istorie locală „Nicolae Popa”

Inaugurat în 1966, cuprinde peste 3000 de exponate: măşti populare, sculpturi în piatră şi lemn, piese arheologice, monede, icoane şi obiecte de cult, pictură naivă, unelte tradiţionale, costume populare etc.

Muzeul memorial „Ion Creangă”

Organizat din 1954 în casa în care s-a născut şi a copilărit scriitorul, construită probabil în 1830 de către Petrea Ciubotariul, bunicul marelui povestitor; ambient şi unelte tradiţionale, expoziţie cu documente de arhivă, scrisori, fotocopii ale manuscriselor, fotografii, operele scriitorului.
Sub acoperişul larg de draniţă, pereţii duraţi din bârne groase peste care s-a aşternut un strat de lutuială, delimitează o singură încăpere cu ferestre înguste şi o tindă unde abia puteai să te învârţi.

Muzeul memorial „Mihail Sadoveanu”

Inaugurat în 1966 în casa oferită scriitorului de Mănăstirea Neamţ, muzeul cuprinde documente, obiecte personale, fotografii, biblioteca cu opera completă, multe ediţii princeps şi traduceri, piese de mobilier. Program de vizitare:zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Casa memorială „Veronica Micle”

Casa, construită în 1834, unde a trăit pentru o vreme poeta a fost amenajată muzeistic în 1984. Expoziţia cuprinde fotocopii ale manuscriselor, corespondenţă, documente, cărţi, mobilier şi obiecte personale. Program de vizitare:zilnic: 9.00-17.00(octombrie-martie); 10.00-18.00(aprilie-septembrie); luni închis

Parcul Natural Vânători

Apariţie relativ nouă în peisajul ariilor protejate nemţene, constituit ca parc natural în anul 1999, pe suprafaţă de 30.818 ha, dintre care peste 26.300 ha fond forestier, parcul adăposteşte o larga paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava, în raza comunelor Crăcăoani, Agapia, Vânători-Neamţ, a oraşului Tg. Neamţ, şi a staţiunilor Bălţăteşti şi Oglinzi. Din punct de vedere geografic, parcul se întinde pe versantul estic al Munţilor Stânişoarei şi peste Subcarpaţii Neamţului, acoperind o parte a bazinului Ozanei şi Cracăului. Altitudinea medie = 800 m.

Rezervaţia de zimbri şi faună carpatină „Dragoş Vodă”

A fost înfiinţată în anul 1968, se află în nordul judeţului Neamţ, pe raza comunei Vânători Neamţ, în apropierea drumului naţional D.N. 15 şi a Mănăstirii Neamţului. În anul 1970 se aduc primele exemplare de zimbri, în număr de trei, originare din Polonia, dânduli-se numele de Rarău, Roxana şi Raluca. În momentul actual, se gasesc 3 exemplare de zimbri într-un ţarc de aproximativ 4 ha. Astăzi, în rezervaţie, pe lângă zimbri se mai pot întâlni: cerbi carpatini, cerbi lopătari, căpriori, vulpi, bursuci, iepuri, urşi, lupi, specii de avifaună.

Pădurea de argint

Inaugurat în 1966, cuprinde peste 3000 de exponate: măşti populare, sculpturi în piatră şi lemn, piese arheologice, monede, icoane şi obiecte de cult, pictură naivă, unelte tradiţionale, costume populare etc.

Mănăstirea Agapia

Mănăstirea Agapia (denumită și Mănăstirea Agapia Noua pentru diferențiere de Schitul Agapia Veche) este o mănăstire ortodoxă de maici din Romania, situată pe valea pârâului Agapia.

Mănăstirea a fost construită între anii 1641-1643. Arhitectura bisericii nu are un stil specific, ceea ce conferă o deosebită valoare acestui monument fiind frescele pictate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858-1861.

Mănăstirea Secu

Mănăstirea Secu este o mănăstire ortodoxă din Romania situată în comuna Pipirig, judetul Neamt.

Mănăstirea Secu a fost construită în anul 1602 cu sprijinul lui Nestor Ureche, mare vornic al Țării de Jos, tatăl cunoscutului cronicar Grigore Ureche, pe locul unei mici sihăstrii numită „Schitul lui Zosim”, fondat la 1564.

Mănăstirea Sihastria

Mănăstirea Sihăstria este o mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, situată în partea de nord a județului Neamț, la 22 km de orașul Târgu Neamț, pe șoseaua ce duce spre Pipirig-Vatra Dornei.

Prima ctitorire a avut loc în anul 1655 de către sihastrul Atanasie împreună cu șapte ucenici de-ai săi. Vremurile grele care au urmat au dus la ruinarea bisericii și de aceea, în 1734, episcopul Ghedeon al Romanului a ridicat o nouă biserică, din piatră, pe locul celei vechi. Edificiul este construit în stil clasic moldovenesc.

Mănăstirea Varatec

Mănăstirea a fost fondată în anul 1785 de către schimonahia Olimpiada, împreună cu duhovnicul Iosif. În această lucrare, maica Olimpiada a fost sfătuită și îndrumată de Paisie Velicicovschi, starețul Mănăstirii Neamț. Trecută sub administrarea Mănăstirii Agapia din apropiere, Mănăstirea Văratec a devenit mănăstire independentă în anul 1839.

Schitul Sihla

Mănăstirea Sihla (sau Schitul Sihla) este o mănăstire ortodoxă din sec. XVIII-XIX, care se află la 1000 m altitudine într-o zonă stâncoasă a Obcinei Sihlei din Munții Stânișoarei, pe drumul forestier care leaga satul Agapia de mănastirile Sihastria si Secu. În apropierea de mănăstire se află peștera în care în secolul al XVII-lea a trăit Cuvioasa Teodora, fiica lui Joldea Armașu de la Cetatea Neamțului, cea care va fi cunoscută în lumea ortodoxă drept Sfânta Teodora de la Sihla.

Peștera Sfintei Teodora de la Sihla

Pestera Sfintei Teodora de la Sihla este unul dintre locurile sfinte din zona Neamtului. Aflata la mica distanta de manastirile Neamt, Secu si Sihastria, pestera sfintei Teodora atrage zilnici multime de credinciosi aprinsi de dorul rugaciunii si al vietii curate.

Codrii de Aramă

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate) și reprezintă o zonă împădurită în culmea sudică a Dealului Filiorul, cu rol de protecție pentru specii arboricole de gorun (Quercus petraea) secular..